List otwarty do Ministra Zdrowia - pracowników Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

W związku z publikowanymi w ostatnich dniach informacjami o odwołaniu z powodu niejasności w procedurze przeszczepiania rogówek naszego przełożonego Profesora dr hab. n. med. Jerzego Szaflika z funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie okulistyki oraz Dyrektora Banku Tkanek Oka i członka Krajowej Rady Transplantacyjnej i mając na względzie niekwestionowane od kilkudziesięciu lat zasługi naszego Dyrektora w dziedzinie rozwoju okulistyki oraz Jego zawsze nieskazitelną postawę etycznomoralną w relacjach międzyludzkich, w tym w szczególności w relacjach lekarzpacjent, czujemy się w obowiązku zdecydowanie wyrazić sprzeciw do zastosowanej przez Pana Ministra procedury wyjaśniania wskazanych niejasności.

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zgłasza protest wobec decyzji odwołującej profesora Jerzego Szaflika ze stanowiska Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Okulistyki.

Oświadczenie Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej

W ostatnich dniach z niepokojem odebrałem doniesienia medialne, iż prof. Jerzy Szalik został odwołany przez Ministra Zdrowia z funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki, Dyrektora Banku Tkanek Oka w Warszawie i członka Krajowej Rady Transplantacyjnej, a Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

List Polskiego Towarzystwa Lekarskiego do Ministra Zdrowia

Niniejszym pragniemy oświadczyć, że Polskie Towarzystwo Lekarskie, wyraża zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Zdrowia, które stawiają w złym świetle prof. dr hab. med. Jerzego Szaflika i godzą w dobre imię tego wybitnego lekarza, a pośrednio w całe środowisko lekarskie.

List poparcia od prof. Rolfa Grewe

Prof. Jerzy Szaflik otrzymał list poparcia od profesora Rolfa Grewe - wieloletniego Przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.
© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.