List poparcia od prof. Rolfa Grewe

Prof. Jerzy Szaflik otrzymał list poparcia od profesora Rolfa Grewe - wieloletniego Przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego.

List poparcia profesora Jerzego Szaflika od Rolfa Grewe - wieloletniego Przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego

Tłumaczenie listu prof. Grewe

Oficjalne poparcie.

Profesora Jerzego Szaflika znam bardzo dobrze od 1995 roku.

Ogromnie go cenię jako ważnego naukowca, badacza, klinicystę i Prezesa Polskiego towarzystwa Okulistycznego.

Wspólnie braliśmy udział w wielu kongresach w Polsce, Niemczech i innych miejscach na świecie.

Odwiedziłem go w jego Klinice Uniwersyteckiej w Warszawie i widziałem, na jak znakomitym poziomie jest tam realizowana okulistyka – we wszystkich aspektach naszego zawodu.

Profesor Szaflik jest człowiekiem honoru, który stara się zdobyć szacunek dla Polskiej okulistyki na całym świecie.

                                                                                                          Rolf Grewe M.D.
                                                                                                          Były Prezydent
                                                                                                          Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego
                                                                                                          Przedstawiciel na Europę Środkową i Wschodnią.

W odpowiedzi prof. Jerzy Szaflik napisał:

Dear Profesor Grewe,
I wish to express my gratitude for your kond words, support and trust. I deeply believe that the problems that I am confronted with now will be clarified promptly and convincingly.
The recent years have seen very valuable and continually growing cooperation between German and Polish Opthalmologists. I do hope for futher progress in this respect.
Your commitment to the patient service and work for the benefit of German and global ophtalmology have been and will be example to follow for me.

Thank you again for your warm letter.

                                                                                                                                        Sincerely,
                                                                                                                                        prof. Jerzy Szaflik

Tłumaczenie odpowiedzi prof. Szaflika:

Szanowny Panie Profesorze Grewe,
Pragnę serdecznie podziękować za Pana serdeczne słowa, zaufanie i wyrazy wsparcia. Mam głębokie przekonanie, że problemy z którymi się spotykam będą szybko i jednoznacznie wyjaśnione.
Ostatnie lata są okresem bardzo wartościowym i stale rozwijającej się współpracy Niemieckich i Polskich Okulistów.
Mam nadzieję na dalszy postep w tym zakresie.
Pańskie zaangażowanie w pracy dla chorych oraz praca na rzecz okulistyki Niemieckiej i Światowej są i pozostaną dla mnie wzorem.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za miłe słowa.

                                                                                                                                         Prof. Jerzy Szaflik

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.