List Polskiego Towarzystwa Lekarskiego do Ministra Zdrowia

                                                                                                                     Szanowny Pan
                                                                                                                     Bartosz ARŁUKOWICZ
                                                                                                                     Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
                                                                                                                     Miodowa 15
                                                                                                                     00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

niniejszym pragniemy oświadczyć, że Polskie Towarzystwo Lekarskie, wyraża zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Zdrowia, które stawiają w złym świetle prof. dr hab. med. Jerzego Szaflika i godzą w dobre imię tego wybitnego lekarza, a pośrednio w całe środowisko lekarskie. Należy podkreślić, że prof. Jerzy Szaflik jest uznanym autorytetem w zakresie oftalmologii, nie tylko kraju, lecz także w Europie, Azji i w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Jerzy Szaflik od bardzo wielu lat cieszy się nienaganną opinią lekarza, zawsze spieszącego z pomocą osobom chorym,
potrzebującym specjalistycznego leczenia okulistycznego.
Wielokrotnie proszony o konsultacje i leczenie, nigdy nie odmawiał pomocy, lecz nie bacząc na swe liczne obowiązki, wyznaczał
możliwie krótki termin badania chorego i bezinteresownie rozpoczynał terapie.

Za swe zaangażowanie zawodowe i społeczne prof. Jerzy Szaflik został uhonorowany przez 40-to osobową kapitułę pod przewodnictwem prof. Wojciecha Noszczyka i prof. Tadeusza Tołłoczki najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, Medalem GLORIA MEDICINAE.

                                                                                                                           Z wyrazami prawdziwego szacunku
                                                                                                    Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.