List otwarty do Ministra Zdrowia - pracowników Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2012 r.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z publikowanymi w ostatnich dniach informacjami o odwołaniu z powodu „niejasności w procedurze przeszczepiania rogówek” naszego przełożonego Profesora dr hab. n. med. Jerzego Szaflika z funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie okulistyki oraz Dyrektora Banku Tkanek Oka i członka Krajowej Rady Transplantacyjnej i mając na względzie niekwestionowane od kilkudziesięciu lat zasługi naszego Dyrektora w dziedzinie rozwoju okulistyki oraz Jego zawsze nieskazitelną postawę etycznomoralną w relacjach międzyludzkich, w tym w szczególności w relacjach lekarz pacjent, czujemy się w obowiązku zdecydowanie wyrazić sprzeciw do zastosowanej przez Pana Ministra procedury wyjaśniania wskazanych „niejasności”.

Powodem naszego szczególnego zaniepokojenia jest fakt, że publikowane informacje bez uprzedniego wyjaśnienia czy „niejasności” znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym, podważyły dobre imię Pana Profesora bez uwzględnienia zasady o domniemaniu niewinności przed „wyrokiem” .

W naszym przekonaniu doszło do naruszenia czci i godności Pana Profesora Jerzego Szaflika, zasłużonego dla polskiej okulistyki, zawsze oddanego pacjentom, który dzięki swoim umiejętnościom i olbrzymiej wiedzy fachowej wielu z nich przywrócił możliwość widzenia, pracy zawodowej i samodzielnego funkcjonowania.

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie został utworzony z inicjatywy Pana Profesora i w styczniu 2000 roku rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka ochrony zdrowia, której Dyrektorem jest Pan Profesor. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny przez cały okres prowadzi działalność leczniczą, naukową i dydaktyczną, wykonując w ostatnich latach ponad 5 tysięcy procedur operacyjnych. Zarządzanie Szpitalem przez Pana Profesora prowadzone jest od początku działalności z najwyższą starannością i kompetencją dzięki czemu Szpital od początku swego istnienia nigdy nie był zadłużony. Działalność naukowa placówki potwierdzona jest licznymi publikacjami w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznymi wystąpieniami na sympozjach i zjazdach krajowych i zagranicznych. Nasza Klinika zawsze znajduje się w czołówce rankingu oceniającego działalność jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

My, pracownicy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego oczekujemy, że po wyjaśnieniu „niejasności w procedurze przeszczepiania rogówek” zostanie przywrócone publicznie dobre imię i godność Naszego Profesora. Wieloletnia praca pod kierownictwem Pana Profesora Jerzego Szaflika oraz Jego osiągnięcia i postawa była i jest dla nas wzorem i ogromnym zaszczytem.

                                                                                                        Pracownicy
                                                                                                        Samodzielnego Publicznego
                                                                                                        Klinicznego Szpitala Okulistycznego

Oryginał listu

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.