Wyjaśnienie profesora Jerzego Szaflika z dnia 26.08.2012

W związku z prezentowanymi publicznie nieścisłościami. chciałbym przedstawić następujące wyjaśnienie :

W Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie w 2011 r. wykonano 3 przeszczepy rogówki, korzystając z oficjalnie uzyskanych płatków rogówkowych, na które nie było zapotrzebowania ze strony ośrodków przeszczepowych.
Fakt ten jest udokumentowany przez Bank Tkanek w Zabrzu. W całej Polsce w 2011 r., przeprowadzono ponad 1000 przeszczepów rogówki. 3 przeszczepy to 3 promile wszystkich wykonanych w Polsce przeszczepów rogówki.

Nie jestem Dyrektorem CMO Laser, nie znam szczegółowo wszystkich działań organizacyjnych tam podejmowanych, moja obecność w Centrum ogranicza się do ok. 5 – 6 wizyt w miesiącu. W sprawach diagnostycznych i leczniczych pozostaję natomiast z Centrum w stałym kontakcie. CMO Laser rejestrowało wszystkich pacjentów kwalifikujących się do przeszczepienia rogówki na liście oczekujących na przeszczep. Informacje na ten temat Dyrektor Centrum Mikrochirurgii Oka Laser przekaże do Ministerstwa Zdrowia i do Poltransplantu w najbliższym czasie.

Ponadto informuję, że z zgodnie z moją zapowiedzią odwołałem się od decyzji Ministra Zdrowia do Sądu Pracy,
a także zwróciłem się do Niego o usunięcie naruszeń prawa, których się dopatruję w decyzjach o odwołaniu mnie z funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Okulistyki i członka Krajowej Rady Transplantacyjnej.

                                                                                                                                                   Prof. Jerzy Szaflik

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.